KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:
Dr hab. n. med. Paweł Płudowski,  prof. IPCZD
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej

tel. +48 22 815 17 89
e-mail: p.pludowski@czd.pl


BIURO ORGANIZACYJNE

Ewa Sochan
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26A, 01-381 Warszawa

KONTAKT DLA PARTNERÓW KONFERENCJI

Ewelina Miszczuk
tel. 694-263-969
e-mail: ewelina.miszczuk@medius.com.pl
PATRONAT NAUKOWYPATRONAT MEDIALNY

        
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40