Podczas konferencji będzie możliwość skorzystania z tłumaczenia symultanicznego z języka angielskiego!
PROGRAM W WERSJI PDF

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

PIĄTEK, 22 września 2017

08:00-08:10

Powitanie i logistyka
Dr hab. Paweł Płudowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego

08:10-11:10

SESJA I. Witamina D - problem interdyscyplinarny - od neonatologa do geriatry
Przewodniczą: Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Warszawa), Prof. Ewa Marcinkowska-Suchowierska (Warszawa)

08:10-08:30

Witamina D z punktu widzenia neonatologa
Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Warszawa)

08:30-08:50

Witamina D z punktu widzenia pediatry
Dr Justyna Czech-Kowalska (Warszawa)

08:50-09:10

Trudny okres dojrzewania - aspekty zdrowotne witaminy D
Dr hab. Jerzy Konstantynowicz (Białystok)

09:10-09:30

Witamina D w przewlekłych chorobach wieku rozwojowego
Prof. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz (Gdańsk)

09:30-09:50

Witamina D u osób dorosłych aktywnych zawodowo
Dr Samantha Kimball (Calgary, Kanada)

09:50-10:10

Witamina D u osób dorosłych z niedożywieniem
Dr Anna Zmarzły (Wrocław)

10:10-10:30

Witamina D u osób w wieku podeszłym
Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska (Warszawa)

10:30-10:50

Witamina D u najstarszych z najstarszych
Prof. Vidmantas Alekna (Wilno, Litwa)

10:50-11:10

Dyskusja

11:10-11:40

Przerwa kawowa

11:40-12:20

Wykład specjalny: Światło słoneczne i zdrowie: czy można jednocześnie mieć ciastko i zjeść ciastko?
Prof. Michael F. Holick (Boston, USA)

12:20-14: 00

Lunch, sesja plakatowa

14:00-16:00

SESJA II. Konsorcjum naukowe ODIN (Food-based solutions for optimal vitamin D nutrition and health through the life cycle) - najważniejsze obserwacje i praktyczne zastosowanie
Przewodniczą: Prof. Kevin D. Cashman (Cork, Irlandia), Prof. Mairead Kiely (Cork, Irlandia)

14:00-14:30

Wymagania żywieniowe dla witaminy D - czego dowiedzieliśmy się z projektu ODIN?
Prof. Kevin D. Cashman (Cork, Irlandia)

14:30-15:00

Dowód na skuteczność czynników żywieniowych w zapobieganiu deficytu witaminy D w ciągu całego życia
Prof. Mairead Kiely (Cork, Irlandia)

15:00-15:20

Nowe dane na temat witaminy D w kontekście zdrowia osób starszych
Prof. Stefan Pilz (Graz, Austria)

15:20-15:40

Witamina D - wymogi dotyczące danych i potrzeby badawcze regionu Europy Środkowej
Dr Maria Glibetic (Belgrad, Serbia)

15:40-16:00

Dyskusja

16:00-16:20

Przerwa kawowa

16:20-18:00

SESJA III. Witamina D w intensywnej terapii
Przewodniczą: Dr J. Dayre McNally (Ottawa, Kanada), Dr Sadeq Quraishi (Boston, USA)

16:20-16:50

Znaczenie witaminy D dla pacjentów pediatrycznego oddziału intensywnej terapii (PICU)
Dr J. Dayre McNally (Ottawa, Kanada)

16:50-17:20

Znaczenie witaminy D dla dorosłych pacjentów oddziału intensywnej terapii (ICU)
Dr Sadeq Quraishi (Boston, USA)

17:20-17:50

Witamina D w warunkach PICU/ICU - podejście europejskie - VITDALIZE
Dr Karin Amrein (Graz, Austria)

17:50-18:00

Dyskusja

18:00-19:30

19:30

SESJA IV. Błyskawiczny przegląd aktualnych badań (prezentacje 9 najlepszych streszczeń nadesłanych przez uczestników konferencji)
Przewodniczą: dr hab. Paweł Płudowski (Warszawa), dr hab. Jerzy Konstantynowicz (Białystok)

Zakończenie pierwszego dnia obrad
Dr hab. Paweł Płudowski (Warszawa)

SOBOTA, 23 września 2017

09:00-10:30

SESJA V. Witamina D w medycynie sportu
Przewodniczą: Prof. Małgorzata Słowińska-Lisowska (Wrocław),
Dr Jarosław Krzywański (Warszawa)

09:00-09:20

Witamina D a możliwości wysiłkowe sportowców
Prof. Małgorzata Słowińska-Lisowska (Wrocław)

09:20-09:40

Niedobór witaminy D jako czynnik ograniczający adaptację do rehabilitacji i rekreacji ruchowej
Prof. Jędrzej Antosiewicz (Gdańsk)

09:40-10:00

Rola witaminy D w praktyce lekarza rehabilitacji medycznej
Prof. Krystyna Księżopolska-Orłowska (Warszawa), Dr Anna Pacholec (Warszawa)

10:00-10:20

Witamina D a sport wyczynowy - praktyka lekarza sportowego
Dr Jarosław Krzywański (Warszawa)

10:20-10:30

Dyskusja

10:30-11:00

Przerwa kawowa

11:00-11:45

Mini-sesja specjalna

Witamina K2-MK7 - realne działanie profilaktyczne i lecznicze czy marketing - aktualny stan wiedzy.
Prof. Ewa Sewerynek (Łódź), Prof. Roman S. Lorenc (Warszawa),
Dr Michał Stuss (Łódź)

12:00-13:30

Lunch, sesja plakatowa

13:30-14:50

SESJA VI. Witamina D - ryzyko długotrwałego stosowania, objawy zatrucia, interakcje lekowe, leczenie skutków przedawkowania
Przewodniczą: Prof. Glenville Jones (Kingston, Kanada), Prof. Mieczysław Litwin (Warszawa, Polska), prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska (Warszawa)

13:30-13:50

W jakich okolicznościach długotrwała podaż witaminy D jest ryzykowna?
Prof. Glenville Jones (Kingston, Kanada)

13:50-14:10

Wczesne i późne konsekwencje nadwrażliwości na witaminę D
Prof. Mieczysław Litwin (Warszawa)

14:10-14:25


14:25-14:40

Interakcje witaminy D z lekami
Prof. Jacek Łukaszkiewicz (Warszawa)

Hiperwitaminoza D, zatrucie witaminą D, nadwrażliwość na witaminę D, jak sobie poradzić w codziennej praktyce lekarskiej
Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska (Warszawa)

14:40-14:50

Dyskusja

14:50-15:10

Przerwa kawowa

15:10-19:20

SESJA VII. Działanie plejotropowe witaminy D, czy działanie marketingowe producentów suplementów? Część 1
Przewodniczą: Prof. Michael F. Holick (Boston, USA),
Prof. Roman S. Lorenc (Warszawa)

15:10-15:3015:30-15:50


15:50-16:1016:10-16:30

Uwarunkowania genetyczne działania witaminy D oraz koncepcja wskaźnika odpowiedzi na suplementację witaminy D
Prof. Carsten Carlberg (Kuopio, Finlandia)

Znaczenie witaminy D w procesach autoimmunizacji
Prof. Yehuda Shoenfeld (Tel Aviv, Izrael)

Czy witamina D ma korzystny wpływ na płodność kobiet i mężczyzn?
Dr Waldemar Misiorowski (Warszawa)

Rola witaminy D w świetle najnowszych wytycznych leczenia przewlekłej choroby nerek (KDIGO 2017)
Prof. Jolanta Małyszko (Białystok)

16:30-16:50

Witamina D w niewydolności serca i chorobach sercowo-naczyniowych
Prof. Piotr Rozentryt (Zabrze)

16:50-17:00

17:00-17:20

Dyskusja

Przerwa kawowa

17:20-19:20
17:20-17:40

SESJA VIII. Działanie plejotropowe witaminy D, czy działanie marketingowe producentów suplementów? Część 2
Przewodniczą: Prof. Jolanta Małyszko (Białystok),
prof. Sunil Wimalawansa (New Brunswick, USA)

Witamina D w zespole metabolicznym
Prof. Tatiana Karonova (Saint Petersburg, Rosja)

17:40-18:0018:00-18:20

Witamina D, wątroba i jelita - odniesienie do wybranych chorób przewodu pokarmowego
Prof. Piotr Socha (Warszawa)

Znaczenie witaminy D w układzie mięśniowo-szkieletowym
Prof. Harjit Pal Bhattoa (Debrecen, Węgry)

18:20-18:40

Witamina D jako czynnik wspomagający terapię chorób reumatologicznych
Prof. Armen Y. Gasparyan (Birmingham, Wielka Brytania)

18:40-19:00

Jak zaplanować, przeprowadzić, analizować i interpretować wyniki badań z randomizacją oceniających znaczenie podaży witaminy D w różnych schorzeniach
Dr William B. Grant (San Francisco, USA)

19:00-19:20

Dyskusja, podsumowanie, zamknięcie obrad

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40