PROGRAM W WERSJI PDF

PROGRAM KONFERENCJI

PIĄTEK, 22 września 2017

08:00-08:10

Powitanie i logistyka
Dr hab. Paweł Płudowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego

08:10-11:10

SESJA I. Witamina D - problem interdyscyplinarny - od neonatologa do geriatry
Przewodniczą: Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Warszawa), Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska (Warszawa)

08:10-08:30

Witamina D z punktu widzenia neonatologa
Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Warszawa)

08:30-08:50

Witamina D z punktu widzenia pediatry
Dr Justyna Czech-Kowalska (Warszawa)

08:50-09:10

Trudny okres dojrzewania - aspekty zdrowotne witaminy D
Dr hab. Jerzy Konstantynowicz (Białystok)

09:10-09:30

Witamina D w przewlekłych chorobach wieku rozwojowego
Dr hab. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz (Gdańsk)

09:30-09:50

Witamina D u osób dorosłych aktywnych zawodowo
Dr Samantha Kimball (Calgary, Kanada)

09:50-10:10

Witamina D u osób dorosłych z niedożywieniem
Dr Anna Zmarzły (Wrocław)

10:10-10:30

Witamina D u osób w wieku podeszłym
Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska (Warszawa)

10:30-10:50

Witamina D u najstarszych z najstarszych
Prof. Vidmantas Alekna (Wilno, Litwa)

10:50-11:10

Dyskusja

11:10-11:40

Przerwa kawowa

11:40-12:20

Wykład specjalny: Światło słoneczne i zdrowie: czy można jednocześnie mieć ciastko i zjeść ciastko?
Prof. Michael F. Holick (Boston, USA)

12:20-14:00

Lunch, sesja plakatowa

12:30-14:00

Sesja satelitarna EVIDAS Ukraina

Przewodniczą: Prezes Oddziału Ukraińskiego EVIDAS, Prof. Vladyslav V. Povoroznyuk, Prezes EVIDAS, Dr hab. Paweł Płudowski

1. Niedobór witaminy D na Ukrainie: wyniki badań przeprowadzonych w latach 2015-2017. Działalność Oddziału Ukraińskiego EVIDAS
Prof. Vladyslav V. Povoroznyuk (Kijów, Ukraina)

2. Stan zaopatrzenia w witaminę D u dzieci na Ukrainie
Prof. Ludmila V. Kvashnina, Dr Irina N. Matviyenko (Kijów, Ukraina)

3. Niedobór witaminy D w kontekście rozwoju chorób metabolicznych
Prof. Julia Komisarenko (Kijów, Ukraina)

4. Rola witaminy D w leczeniu sarkopenii
Dr Nataliia Dzerovych (Kijów, Ukraina)

5. Molekularne i komórkowe mechanizmy ochronne witaminy D 3 w doświadczalnej osteoporozie posteroidowej indukowanej prednizolonem
Dr Ihor Shymanskyy, Dr Olga Lisakovska, Dr Mykola Veliky (Kijów, Ukraina)

6. Powiązania między niedoborem witaminy D i niedoczynnością tarczycy
Prof. Volodymyr Pankiv (Kijów, Ukraina)

7. Skuteczność różnych form witaminy D w leczeniu nietypowych schorzeń krzywicopodobnych
Dr Stepan Martsyniak (Kijów, Ukraina)

8. Wyrównywanie deficytu witaminy D u pacjentów ze schorzeniami układu mięśniowo- szkieletowego
Dr Nataliya Balatska (Kijów, Ukraina)

14:00-16:00

SESJA II. Konsorcjum naukowe ODIN (Food-based solutions for optimal vitamin D nutrition and health through the life cycle) - najważniejsze obserwacje i praktyczne zastosowanie
Przewodniczą: Prof. Kevin D. Cashman (Cork, Irlandia), Prof. Mairead Kiely (Cork, Irlandia)

14:00-14:30

Wymagania żywieniowe dla witaminy D - czego dowiedzieliśmy się z projektu ODIN?
Prof. Kevin D. Cashman (Cork, Irlandia)

14:30-15:00

Dowód na skuteczność czynników żywieniowych w zapobieganiu deficytowi witaminy D w ciągu całego życia
Prof. Mairead Kiely (Cork, Irlandia)

15:00-15:20

Nowe dane na temat witaminy D w kontekście zdrowia osób starszych
Prof. Stefan Pilz (Graz, Austria)

15:20-15:40

Witamina D - wymogi dotyczące danych i potrzeby badawcze regionu Europy Środkowej
Dr Maria Glibetic (Belgrad, Serbia)

15:40-16:00

Dyskusja

16:00-16:20

Przerwa kawowa

16:20-18:00

SESJA III. Witamina D w intensywnej terapii
Przewodniczą: Dr J. Dayre McNally (Ottawa, Kanada), Dr Sadeq Quraishi (Boston, USA), Dr Marek Migdał (Warszawa)

16:20-16:50

Znaczenie witaminy D dla pacjentów pediatrycznego oddziału intensywnej terapii (PICU)
Dr J. Dayre McNally (Ottawa, Kanada)

16:50-17:20

Znaczenie witaminy D dla dorosłych pacjentów oddziału intensywnej terapii (ICU)
Dr Sadeq Quraishi (Boston, USA)

17:20-17:50

Witamina D w warunkach PICU/ICU - podejście europejskie - VITDALIZE
Dr Karin Amrein (Graz, Austria)

17:50-18:00

Dyskusja

18:00-19:30

SESJA IV. Witamina D w medycynie sportu
Przewodniczą: Prof. Małgorzata Słowińska-Lisowska (Wrocław),
Dr Jarosław Krzywański (Warszawa)

18:00-18:20

Witamina D a możliwości wysiłkowe sportowców
Prof. Małgorzata Słowińska-Lisowska (Wrocław)

18:20-18:40

Niedobór witaminy D jako czynnik ograniczający adaptację do rehabilitacji i rekreacji ruchowej
Prof. Jędrzej Antosiewicz (Gdańsk)

18:40-19:00

Rola witaminy D w praktyce lekarza rehabilitacji medycznej
Prof. Krystyna Księżopolska-Orłowska (Warszawa), Dr Anna Pacholec (Warszawa)

19:00-19:20

Witamina D a sport wyczynowy - praktyka lekarza sportowego
Dr Jarosław Krzywański (Warszawa)

19:20-19:30

Dyskusja

19:30

Zakończenie pierwszego dnia obrad
Dr hab. Paweł Płudowski (Warszawa)

SOBOTA, 23 września 2017

09:00-10:50

SESJA V. Działanie plejotropowe witaminy D, czy działanie marketingowe producentów suplementów? Część 1
Przewodniczą: Prof. Michael F. Holick (Boston, USA),
Prof. Roman S. Lorenc (Warszawa)

09:00-09:2009:20-09:40


09:40-10:0010:00-10:20

Uwarunkowania genetyczne działania witaminy D oraz koncepcja wskaźnika odpowiedzi na suplementację witaminy D
Prof. Carsten Carlberg (Kuopio, Finlandia)

Znaczenie witaminy D w procesach autoimmunizacji
Prof. Yehuda Shoenfeld (Tel Aviv, Izrael)

Czy witamina D ma korzystny wpływ na płodność kobiet i mężczyzn?
Dr hab. Waldemar Misiorowski (Warszawa)

Rola witaminy D w świetle najnowszych wytycznych leczenia przewlekłej choroby nerek (KDIGO 2017)
Prof. Jolanta Małyszko (Białystok)

10:20-10:40

Witamina D w niewydolności serca i chorobach sercowo-naczyniowych
Prof. Piotr Rozentryt (Zabrze)

10:40-10:50

Dyskusja

10:50-11:20

Przerwa kawowa

11:20-12:00

Mini-sesja specjalna

Witamina K2-MK7 - realne działanie profilaktyczne i lecznicze czy marketing - aktualny stan wiedzy.
Przewodniczą: Prof. Ewa Sewerynek (Łódź), Prof. Roman S. Lorenc (Warszawa),
Dr Michał Stuss (Łódź)

1. Witamina K2 a metabolizm kostny
- prof. Roman Lorenc
2. Czy stosować witaminę K2 u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną?
- prof. Ewa Sewerynek
3. Działanie witaminy K2 poza układem kostnym
- dr Michał Stuss

12:00-13:40

Lunch, sesja plakatowa

12:20-13:30

Sesja satelitarna firmy LEKAM. Witamina D3 - status quo czy nowe perspektywy

12:20-12:45

Porównanie skuteczności schematów codziennej, tygodniowej i miesięcznej podaży witaminy D3- wyniki badania RCT.
Dr István Takács (Budapeszt, Węgry)

12:45-13:05

Standardy i postępowanie w zapobieganiu i leczeniu niedoboru witaminy D3
Dr hab. Waldemar Misiorowski (Warszawa)

13:05-13:25

Jak poprawić przestrzeganie zaleceń terapeutycznych pacjentów leczonych z powodu chorób przewlekłych? Praktyczne rozwiązania problemu noncompliance
Prof. Przemysław Kardas (Łódź)

13:25-13:30

Film - nowy lek Rx witaminy D3 na polskim rynku

13:40-14:50

SESJA VI. Witamina D - ryzyko długotrwałego stosowania, objawy zatrucia, interakcje lekowe, leczenie skutków przedawkowania
Przewodniczą: Prof. Glenville Jones (Kingston, Kanada), Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska (Warszawa)

13:40-14:00

W jakich okolicznościach długotrwała podaż witaminy D jest ryzykowna?
Prof. Glenville Jones (Kingston, Kanada)

14:00-14:20

Interakcje witaminy D z lekami
Prof. Jacek Łukaszkiewicz (Warszawa)

14:20-14:4014:40-14:50

Hiperwitaminoza D, zatrucie witaminą D, nadwrażliwość na witaminę D, jak sobie poradzić w codziennej praktyce lekarskiej
Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska (Warszawa)

Dyskusja

14:50-15:10

Przerwa kawowa

15:10-17:00
15:10-15:30

SESJA VII. Działanie plejotropowe witaminy D, czy działanie marketingowe producentów suplementów? Część 2
Przewodniczą: Prof. Jolanta Małyszko (Białystok),
Prof. Sunil Wimalawansa (New Brunswick, USA)

Witamina D w zespole metabolicznym
Prof. Tatiana Karonova (Saint Petersburg, Federacja Rosyjska)

15:30-15:50


15:50-16:10

Znaczenie witaminy D w układzie mięśniowo-szkieletowym
Prof. Harjit Pal Bhattoa (Debrecen, Węgry)

Witamina D jako czynnik wspomagający terapię chorób reumatologicznych
Prof. Armen Y. Gasparyan (Birmingham, Wielka Brytania)

16:10-16:30

Rola witaminy D w chorobach towarzyszących niepełnosprawności intelektualnej i rozwojowej
Prof. Sunil Wimalawansa (New Brunswick, USA)

16:30-16:50

Jak zaplanować, przeprowadzić, analizować i interpretować wyniki badań z randomizacją oceniających znaczenie podaży witaminy D w różnych schorzeniach
Dr William B. Grant (San Francisco, USA)

16:50-17:00

Dyskusja

17:00-17:20

Przerwa kawowa

17:20-18:50

SESJA VIII. Błyskawiczny przegląd aktualnych badań (prezentacje 9 najlepszych streszczeń nadesłanych przez uczestników konferencji)
Przewodniczą: dr hab. Paweł Płudowski (Warszawa), dr hab. Jerzy Konstantynowicz (Białystok)

17:20-17:30

Braki witaminy D u młodzieży w okresie dojrzewania
(Prof. Zakharova I. N, DrKlimov L. V, Dr Kuryanova A, Dr Sugyan N. G. Moskwa, Federacja Rosyjska)

17:30-17:40

Znaczenie witaminy D w układowych zapaleniach naczyń
(Dr hab. Olena Zimba, Lwów, Ukraina)

17:40-17:50

Rola witaminy D w zwapnieniach tętnic - nowe dowody
(Prof. Sekib Sokolovic, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina)

17:50-18:00

Fizjologiczne stężenia 25(OH)D wiążą się z poprawą funkcji tarczycy- wyniki badań obserwacyjnych
(Dr Naghmeh Mirhosseini, Calgary, Kanada)

18:00-18:10

Wpływ witaminy D na jakość kości
(Prof. Mario Mascarenhas, Lizbona, Portugalia)

18:10-18:20

Suplementacja diety bezglutenowej inuliną wbogaconą oligofruktozą zwiększa zawartość 25-hydroksywitaminy D w osoczu dzieci z chorobą trzewną
(Dr Natalia Drabińska, Olsztyn)

18:20-18:30

Zmiany w genie receptora witaminy D a ryzyko osteoporozy u kobiet z Białorusi i Litwy
(Dr Pavel Marozik, Mińsk, Białoruś)

18:30-18:40

Silne synergistyczne działanie przeciwbiałaczkowe skojarzonych pochodnych 19-nor witaminy D2 z kwasem karnozowym polifenoli pochodzenia roślinnego
(Dr Matan Nachlieli, Beer Szewa, Izrael)

18:40-18:50

Związek poziomu witaminy D ze stopniem zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych i epizodami zawału serca u chorych
(Dr Ewelina Dziedzic, Warszawa)

18:50-19:05

Dyskusja, podsumowanie, zamknięcie obrad

PATRONAT NAUKOWYPATRONAT MEDIALNY

        
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40