Podczas sesji plakatowej autorzy prezentujący proszeni są o przedstawienie 3-minutowej prezentacji (krótkiego podsumowania swojej pracy) która pojawi się na wyświetlaczu LCD. Proszę przesłać pracę w jednym z formatów: Power Point, jpg lub pdf. Preferowanym formatem jest Power Point. Poza tym: rozmiar 4: 3, rozdzielczość 1280 x 768, orientacja pozioma - lub podobny plik w formacie .pdf. Plakat będzie można wgrać w piątek i w sobotę, w foyer przed salą konferencyjną. Zaleca się zwięzłą prezentację, w tym jeden slajd. Plakaty mogą być prezentowane zarówno w języku angielskim, jak i polskim, w zależności od wyboru autora.

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40