Zgłoszenia streszczeń plakatów

W trakcie rejestracji zostaniecie Państwo poproszeni o podanie następujących danych:

  1. nazwisko, imię, adres e-mail osoby zgłaszającej streszczenie,
  2. nazwisko, imię, adres e-mail osoby prezentującej,
  3. tytuł pracy,
  4. autorów (imię i nazwisko każdego z autorów oraz nazwę ośrodka, z którego pochodzi),

Pozostałe informacje dotyczące streszczeń:

  1. Całkowita objętość streszczenia - do 2000 znaków
  2. Termin nadsyłania streszczeń do 31 sierpnia 2019 r. do godziny 24.00drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniższego formularza
  3. Po zarejestrowaniu streszczenia osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie zgłoszenia na podany w rejestracji e-mail,
  4. Akceptacja i zakwalifikowanie prac do przedstawienia w trakcie Zjazdu odbędzie się do 15 września 2019 r.
  5. Przygotowanie plakatów - Podczas sesji plakatowej autorzy prezentujący proszeni są o przedstawienie 3-minutowej prezentacji (krótkiego podsumowania swojej pracy), która pojawi się na wyświetlaczu LCD. Proszę przesłać pracę w jednym z formatów: Power Point, jpg lub pdf. Preferowanym formatem jest Power Point. Poza tym: rozmiar 4: 3, rozdzielczość 1280 x 768, orientacja pozioma - lub podobny plik w formacie .pdf. Plakat będzie można wgrać w piątek 11.10 i w sobotę 12.10., w foyer przed salą konferencyjną. Zaleca się zwięzłą prezentację, w tym jeden slajd. Plakaty powinny być prezentowane wyłącznie w języku angielskim, ze względu na międzynarodowy charakter konferencji.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Organizacyjne:

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 Warszawa
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

Formularz do przesyłania streszczeń
Dane kontaktowe zamieszczającego

Osoba prezentująca

Streszczenie

Autorzy (prosimy podać imię i nazwisko każdego z autorów oraz nazwę ośrodka, z którego pochodzi):

Treść (streszczenie powinno być napisane w języku polskim, zawierać do 2000 znaków (w tym spacje).


PATRONAT NAUKOWYPATRONAT MEDIALNY

        
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40