Podczas konferencji będzie możliwość skorzystania z tłumaczenia symultanicznego z języka angielskiego!

Zgłoszenia streszczeń plakatów i krótkich
wystąpień podczas sesji IV

W trakcie rejestracji zostaniecie Państwo poproszeni o podanie następujących danych:

 1. nazwisko, imię, adres e-mail osoby zgłaszającej streszczenie,
 2. nazwisko, imię, adres e-mail osoby prezentującej, tytuł pracy,
 3. Po zarejestrowaniu streszczenia osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie zgłoszenia na podany w rejestracji e-mail,>
 4. autorów (imię i nazwisko każdego z autorów oraz nazwę ośrodka, z którego pochodzi),
 5. sposób prezentacji: wystąpienie ustne lub plakat

Pozostałe informacje dotyczące streszczeń:

 1. Całkowita objętość streszczenia - do 2000 znaków
 2. Termin nadsyłania streszczeń do 15 sierpnia 2017 r. do godziny 24.00 drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniższego formularza
 3. Po zarejestrowaniu streszczenia osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie zgłoszenia na podany w rejestracji e-mail,
 4. Informację o zakwalifikowaniu plakatu do prezentacji otrzymają Państwo do 15 września 2017 r.
 5. Akceptacja i zakwalifikowanie prac do przedstawienia w trakcie Zjazdu odbędzie się do 1 września 2017 r.
 6. Przygotowanie plakatów - Prezentacja plakatów odbędzie się na wyświetlaczu LCD o rozdzielczości HD. Prace zakwalifikowane do prezentacji prosimy przygotować w formacie: jednym z formatów prezentacji Power Point, jpg lub pdf. Preferowanym formatem jest Power Point.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Organizacyjne:

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 Warszawa
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

Formularz do przesyłania streszczeń
Dane kontaktowe zamieszczającego

Preferowana forma prezentacji
Osoba prezentująca

Streszczenie

Autorzy (prosimy podać imię i nazwisko każdego z autorów oraz nazwę ośrodka, z którego pochodzi):

Treść (streszczenie powinno być napisane w języku polskim, zawierać do 2000 znaków (w tym spacje).


PATRONAT HONOROWY
PATRONAT NAUKOWY
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40