Podczas konferencji będzie możliwość skorzystania z tłumaczenia symultanicznego z języka angielskiego!

Szanowni Państwo,

W roku 2012 podjęliśmy trud zorganizowania konferencji naukowo - dydaktycznej "Witamina D - minimum, maximum, optimum" z udziałem znakomitych ekspertów z Polski, innych państw Europy i świata. W dniach 19-20 października 2012 roku w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie gościliśmy 550 delegatów z Polski i państw Europy Środkowej. Organizacja konferencji dotyczącej witaminy D i jej znaczenia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych wynikła z potrzeby ciągłego upowszechniania tej wiedzy w środowisku medycznym i w społeczeństwie. Wyniki badań z ostatnich lat dokumentują wiele korzyści wynikających z działania witaminy D na organizm człowieka na wszystkich etapach jego życia. Do niedawna deficyty witaminy D łączono najczęściej z ryzykiem rozwoju krzywicy. Obecnie obniżone zasoby ustrojowe witaminy D postrzega się jako ważny dodatkowy czynnik ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych takich jak choroby nowotworowe, choroba sercowo-naczyniowa, nadciśnienie tętnicze, schorzenia autoimmunologiczne, choroby i zaburzenia metaboliczne, choroby infekcyjne wynikające z obniżonej odporności oraz wiele zaburzeń neuropsychiatrycznych. Wzrastająca liczba dowodów korzystnego działania witaminy D na organizm człowieka stała się podstawą do opracowania i opublikowania w roku 2013 Środkowoeuropejskich zaleceń dotyczących profilaktyki niedoborów witaminy D. Niestety, zasady suplementacji witaminą D, zarówno w Polsce jak i innych krajach, wciąż są rygorystycznie przestrzegane jedynie w pierwszych miesiącach życia, a później witamina D nie jest podawana lub jest podawana sporadycznie. Naturalną konsekwencją tej sytuacji jest konieczność ciągłego uświadamiania społeczeństwu oraz środowisku medycznemu, jaką rolę odgrywa witamina D w rozwoju i funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. Uważamy, że niezbędne i celowe jest upowszechnienie wiedzy dokumentującej znaczenie tej ważnej witaminy dla zdrowia dzieci, młodzieży, osób aktywnych zawodowo oraz seniorów. Jesteśmy przekonani, że program naukowy zbliżającej się konferencji oraz uczestnictwo wybitnych wykładowców z Polski, wielu państw Europy oraz z Kanady i USA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kenii stanowią o sukcesie spotkania, które już w chwili obecnej wzbudza bardzo duże zainteresowanie w środowisku medycznym. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w 2 Międzynarodowej Konferencji pt. "Witamina D - minimum, maximum, optimum" w dniach 16-17.10.2015 w Centrum Konferencyjnym Muranów w Warszawie. Zapewniamy Państwa, że zarówno miejsce obrad jak zaproszeni prelegenci stanowić będą o najwyższej jakości tego spotkania, którego patronem merytorycznym będzie Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie. Dodatkowo, nasza Konferencja została objęta patronatem merytorycznym EVIDAS - Europejskiego Towarzystwa Witaminy D (European Vitamin D Association).

Serdecznie Zapraszam do aktywnego udziału,
Paweł Płudowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40